Jak pocimy się podczas pracy w wysokich temperaturach?

2 kwietnia 2021 0 Przez Stay Cool Team

Wyjaśniamy najpierw utratę płynów oraz sodu. Statystyczny pracownik fizyczny pracujący na zewnątrz wypaca około 4 do 5 l płynów podczas dziesięciogodzinnej zmiany, tracąc łącznie od 8 do 10l płynów! Ekstremalne warunki takie jak wysoka temperatura i noszenie sprzętu i odzieży ochronny osobistej, mogą prowadzić do poniesienia ilości wydzielanego potu nawet do 3 l na godzinę. Te wyniki są rezultatami badań na dwóch grupach pracowników, pierwsze przeprowadzono w podziemnej kopalni w Australii, a drugie na grupie pracowników fizycznych pracujących na otwartym terenie.

Badania te skupiały się na utracie sodu oraz poceniu się pracowników w niekorzystnych, gorących warunkach. Nawet średnie odwodnienie – zaklasyfikowane jako utrat płynów na poziomie 1-4% masy ciała – ma znaczące konsekwencje dla BHP. Wpływa ono negatywnie na wydajność, jak i na funkcje poznawcze w tym podejmowanie decyzji oraz koordynacje wizualno-ruchową. W przypadku przeciętnego szczupłego i zdrowego męskiego ciała o wadze ok 70kg, składającego się w 60% z wody (42 litry), 4l czy nawet 5l utraconych płynów podczas 10-godzinnej zmiany stanowi potencjalnie śmiertelne zagrożenie przez utratę ok 10% płynów. Ważne jest, aby opracować strategie BHP, zapewniające możliwość przywrócenia właściwego poziomu nawodnienia i wyrównania strat sodu utraconego z płynami.

W badaniu obejmującym 39 górników pracujących pod ziemią, w ciągu 39 zmian, przeciętny pracownik wypijał 6,48l (co daje 0,8l podczas godziny pracy). Zasięg był zróżnicowany od 2,4l do nawet 12,5l w ciągu zmiany. Te wyniki nie zawierają ilości wilgoci i płynów zawartych w jedzeniu, które może wynosić do 20% dziennej ilości przyjmowanych płynów. Badanie to porównało poziom nawodnienia (badany przez sprawdzanie masy właściwej moczu) tych pracowników podczas trwania ich zmiany. Określiło ono, że większość pracowników zaczynała i kończyła pracę w podobnym stanie – który często już był stanem odwodnienia. Jednak badanie – powołując się na badania porównawcze – wykazało, że ponieważ monitorowanie płynów w miejscu pracy było jawne, prawdopodobnie pracownicy wypijali więcej płynów niż normalnie.

Stwierdzono, że edukacja w zakresie nawadniania w miejscu pracy jest niezbędna do utrzymania właściwego poziomu nawodnienia i zaleca zaprogramowanie nawyku picia, zamiast tylko reagowania na uczucie pragnienia. Dalsze badania odwodnienia wśród górników wykazały, że 58 procent pracowników było odwodnionych zarówno przed jak i po zmianie, niektórzy znacznie. To prowadzi do wniosków, że zapewnienie przez pracodawcę solidnego systemu nawadniania, staje się niezbędne.

Co wpływa na utratę płynów?

Nawet bez wysiłku fizycznego, większość ludzi traci od 2 do 4l płynów każdego dnia (od 3% do 6% masy ciała) przez oddawanie moczu, kał, oddychanie czy skórę. Aktywność fizyczna znacznie zwiększa utratę płynów, podczas gdy dieta, aklimatyzacja termiczna i stan sprawności, tempo przemiany materii, masa ciała, wielkość oraz warunki środowiskowe, takie jak temperatura, wilgotność, wiatr, wysokość nad poziomem morza, obciążenie słoneczne oraz ilość i rodzaj noszonej odzieży, również mają na to ogromny wpływ. Korzystanie z narzędzi pozwalających monitorować środowisko pomoże określić ryzyko odwodnienia. Dla tych, którzy szukają porady, ile płynów powinni przyjmować w gorących, wilgotnych warunkach, zalecane jest, aby spożywać 250-300ml co 15-20 minut, jednak nie koniecznie jest to odpowiednie dla każdego.

Utrata sodu i przywracanie jego właściwego poziomu:

Badanie odnośnie utraty płynów i sodu na grupie pracowników fizycznych pracujących w otwartym terenie wykazuje, że potrzeba uzupełniania sodu jest często lekceważona.

Podczas badania wynikły duże różnice w ilości straconego sodu w grupie 29 badanych, lecz ustalono, że średnią strata sodu (Na) w wyniku pocenia się wynosi średnio

4,8 do 6 g sodu dziennie i “może przekroczyć 10 g dziennie, co odpowiada 25 g soli (NaCl ) “.

W badaniu podkreślono, że krytyczne znaczenie ma uzupełnienie utraconego sodu, jednak należy zachować ostrożność w stosunku do soków lub “napojów sportowych” o wysokiej zawartości cukru.

Stwierdzono, że przyjmowanie ok 10l tych napojów (taka ilość konsumowanych płynów w gorących warunkach jest częsta), które zawierają do 10% cukru, co prowadziłoby do spożycia 1kg cukru, zawartego tylko w przyjętych płynach!

W badaniu zaleca się, aby: „Idealny napój podawany pracownikom w warunkach przemysłowych powinien mieć znaczną zawartość sodu przy minimalnej zawartości węglowodanów”.